/
Ecodecoder HU100
  only только tylko
749 EU

Turbodecoder SIP22 for Fiat & others

We are pleased to introduce OUR NEW INVENTION OF the series TURBO DECODER EVOLUTION - SIP 22 This key profile is used for many different cars listed below. Technical tests of the decoder showed excellent results. Opening times and ease of use will greatly facilitate your work. The advantage is that after opening you can easily decode the lock and turn the ignition lock to which as you know is a system Side bar where any other devices fall to operate. This is an additional facility for your locksmith job

Turbodecoder SIP22 для Fiat и другие

Рады представить Вам наше новое изобретение из серии TURBO DECODER EVOLUTION - SIP 22 Данный профиль ключа используется во многих моделях автомобилей различных производителей, перечисленных выше. Технические тесты нового декодера показали отличные результаты. Время вскрытия и удобство в использовании значительно упростят вашу работу. Дополнительное преимущество: Вы можете после открытия замка декодировать его и включать зажигание с помощью Turbo Decoder.

Turbodecoder SIP22 dla Fiat i inne

Jest nam miło przedstawić produkt serii Turbodecoder Evolution - SIP 22 Ten profil klucza jest używany do wielu modeli pojazdów przedstawionych powyżej. Testy techniczne turbodekodera pokazały niesamowite wyniki. Czasy otwarcia i łatwość użycia bardzo udogodnią Twoją pracę. Korzyścią jest to, że po otwarciu możesz łatwo dekodować zamek i przekręcić zamek do stanu znanego jako "system Side bar" gdzie inne urządzenia nie zdołają wykonaniu tego. To jest dodatkowe ułatwienie Twojej pracy kluczykarskiej.

Learn Turbo Decoder Details

General view

General view of the tool and its components.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5