/
Ecodecoder HU100
  only только tylko
249 EU

Ecodecoder for F-series

This masterpiece of precision mechanics allows the professional to open, in a non-destructive way, doors of the BMW F-series cars often in just a few seconds (key blade HU100, according to SILCA reference). Additionally after opening, with the use of that tool, one can make a new key in a matter of seconds.

Ecodecoder для F-серий

Экодекодер - это шедевр точной механики, позволяющий за несколько секунд открыть без повреждения замки зажигания и замки дверей автомобилей BMW F-серии (рабочая часть HU100 по Silca). Кроме того, после открытия замка можно считать механический код ключа и на его основе нарезать стандартное жало на станке, поддерживающем изготовление ключей по кодам.

Ecodecoder dla serii F

To arcydzieło mechaniki precyzyjnej umozliwia otwieranie, w sposób niedestrukcny, zamków drzwiowych w samochodach BMW, F-seria (oznaczenie klucza HU100, wg. Silca) w ciągu kilku sekund. Dodatkowo, po otworzeniu, korzystając z tego narzędzia, można odczytać kod klucza i dorobić na jego podstawie nowy klucz.

Learn Turbo Decoder Details

General view

General view of the tool and its components.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5